Potřebujete elektro revizi rodinného domu? Není nic jednoduššího, než nám zavolat a my se o vše postaráme.

Ve svém protfoliu služeb nabízíme i revizní zprávy, projektovou dokumentaci a vše, co se této oblasti týká.

Mimo to zajistíme také vytápění Vašeho domu, provádíme topenářské práce, elektroinstalační práce, plynoinstalace, dále nabízí montáž kotle. Oprava kotle, prodej kotle a revizní zpráva na kotel je součástí našich kvalitních služeb.

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí Revizní lhůty v rocích
základní, normální 5
venkovní, pod přístřeškem 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízení Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

Provádíme také revize elektrického zařízení podle norem

ČSN 332000-6 (zařízení objektů třídy A do 1000 V)

ČSN 341390 (hromosvody)

  • rodinné domy
  • společné prostory bytových domů
  • novostavby
  • rekonstrukce
  • průmyslové objekty